GraphQL: Pregled i primena tehnologije u mikroservisnoj arhitekturi

  • Jelica Stanojević Fakultet organizacionih nauka
  • Miroslav Minović Fakultet organizacionih nauka
  • Dejan Simić Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: GraphQL, API, Mikroservisi, API Gateway

Сажетак

GraphQL tehnologija je interno razvijena od strane Fejsbuka 2012. godine dok je njegova specifikacija javno objavljena 2015. godine i svoju popularnost je stekla kao alternativa, ali i bolji izbor od REST arhitekturalnog stila u određenim slučajevima. GraphQL API je definisan šemom koja opisuje dostupne mogućnosti za manipulaciju podacima kroz tipove. Tema rada je, pored sažetog pregleda ključnih koncepata GraphQL API tehnologije, njena primena u mikroservisnoj arhitekturi kako na samim mikroservisima, tako i u implementaciji moguće komponente ove arhitekture - API Gateway-a. API Gateway predstavlja ulaznu tačku klijentskim aplikacijama za interakciju sa sistemom čija kompleksnost može biti skrivena od njih upotrebom GraphQL-a kao intuitivnog i fleksibilnog interfejsa i u slučajevima implementacije API Composition paterna.

Објављено
2022-12-31
Bрој часописа
Секција
Информационе технологије