Pametni servisi elektronske uprave za mala i srednja preduzeća

  • Miodrag Šljukić PhD student at FON Belgrade
Кључне речи: pametni grad, pametna poljoprivreda, digitalna transformacija

Сажетак

Pametni servisi su usmereni ka zadovoljenju specifičnih potreba korisnika uz pomoć podataka i njihove inteligentne obrade. U ovom radu predmet istraživanja čine e-uprava na nacionalnom i lokalnom nivou i njeni pametni servisi koji utiču na poslovanje i razvoj MSP (malih i srednjih preduzeća). Cilj rada je da istraži strukturu pametne e-uprave i njen odnos prema MSP, te da na osnovu toga identifikuje pametne servise koji su od značaja za MSP i predloži pametni servis čija implementacija bi dovela do unapređenja uslova poslovanja za MSP u malom gradu u Srbiji. Kao primer malog grada je izabran Sombor. Da bi se ovaj cilj realizovao prvo je izvršena komparativna analiza stanja u predmetnoj oblasti u svetu i u Srbiji. Pri tome su u fokusu bili gradovi u kojima je koncept pametnog grada razvijen, kao i zemlje koje su po svojim karakteristikama slične Srbiji i Somboru. U drugom delu istraživanja je predstavljen konceptualni model jednog pametnog servisa prilagođen Somboru. Rezultati istraživanja su pokazali da postoji razlika u stepenu razvijenosti elektronske uprave u razvijenim u odnosu na nerazvijene zemlje. Veća dostupnost izvora finansiranja i ljudskih resursa omogućava holistički pristup i bržu digitalizaciju, a time i veću korist i brži povrat investicije u razvijenim u odnosu na nerazvijene zemlje. Implementacija servisa pametne poljoprivrede u Gradu Somboru bi podstakla i razvoj drugih grana privrede i uvođenje drugih pametnih servisa, što bi doprinelo dinamičnijem razvoju MSP u gradu, a time i bržem razvoju grada i regije.

Објављено
2022-12-31
Bрој часописа
Секција
Информационе технологије