Вештачка интелигенција и право: Преглед техника и алата за аутоматизацију задатака

  • Marko Marković Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
  • Stevan Gostojić
  • Drago Inđić
Кључне речи: veštačka inteligencija, pravo, automatizacija zadataka

Сажетак

Развој вештачке интелигенције све брже напредује и шири се у све више области људске делатности. Иако развој алата за подршку правној професији који користе технике вештачке интелигенције траје дуги низ година, правници нешто спорије усвајају информационе технологије у односу на друге професије. Овај рад анализира постојеће технике и алате вештачке интелигенције за решавање правних задатака и могућности које они нуде. Алати су категоризовани на основу типова правних задатака које решавају и техника које примењују. Резултати анализе показују да постоје алати који омогућавају ефикасну аутоматизацију многих задатака који се често понављају у правној професији. Ипак, примећено је да ове алате обично могу да приуште само веће фирме и да у мањим фирмама већину послова правници и даље обављају ручно (иако мање фирме могу да имају највише користи од увођења у употребу ових алата).

Објављено
2021-07-01
Bрој часописа
Секција
Информационе технологије