ПРЕДВИЂАЊЕ ЦЕНА НЕКРЕКТНИНА У МОСКВИ ПРИМЕНОМ ХЕДОНИСТИЧКИХ МОДЕЛА И ПРОТИВРЕЧНИХ СЛУЧАЈЕВА

  • Ђорђе Радивојевић Универзитет у Београду – Факултет организационих наука
  • Sandro Radovanović Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Борис Делибашић Универзитет у Београду – Факултет организационих наука
Кључне речи: Предвиђање цене некретнине, хедонистички модели, противречни примери

Сажетак

Приликом предвиђања цене некретнине потребно је водити рачуна о неколико ствари. Наиме, поред тачности предвиђања потребно је водити рачуна да се предвиђање објасни и да се обезбеди механизам који омогућава шта-ако анализу. Међутим, објашњење одлуке и шта-ако анализа захтевају узрочно-последичну анализу која је по природи веома комплексна. У овом раду поступак предвиђања, објашњења одлуке и узрочно-последичну анализу обезбеђујемо комбинацијом хедонистичких модела и противречних примера. Наиме, хедонистички модели служе да дају предвиђање и опишу колико купци вреднују особине некретнине, а колико особине окружења некретнине, док противречни случајеви дају потенцијална објашњења зашто је купац платио или није платио хедонизам. Експерименти су спроведени над подацима купопродајних трансакција у Московској регији који описују сваку трансакцију са 20 особина од којих је девет особина некретнине и 11 особина окружења некретнине. Експерименти показују да је могуће предвидети цене некретнине прилично успешно применом хедонистичких модела где је корен средње квадратне грешке логаритма цене некретнине једнак 0,2364. Потом, применом противречних случајева установљено је да постоје три појавна облика хедонизма на тржишту. То су приступ транспорту, здравственим и образовним институцијама, те близина додатним образовним и културним установама и на крају хедонизам квалитета животне средине.

Биографије аутора

##submission.authorWithAffiliation##

Позиција: студент

Фирма: Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Јове Илића 154, Београд

Области:

Машинско учење, Базе података, Веб апликације, Клауд технологије

##submission.authorWithAffiliation##

Позиција: редовни професор

Фирма: Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

Јове Илића 154, Београд

Области:

Системи за подршку одлучивању, Вишекритеријумско одлучивање, Пословна интелигенција, Машинско учење

Објављено
2022-02-08
Bрој часописа
Секција
Информационо инжењерство