Предвиђање броја скијашких повреда коришћењем алгоритама временских серија и машинског учења

  • Jана Радивојевић Факултет организационих наука
  • Сандро Радовановић Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
  • Милица Булајић Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
  • Борис Делибашић Универзитет у Београду, Факултет организационих наука
Кључне речи: скијашке повреде, предиктивни модели, временске серије, Копаоник

Сажетак

Скијање је јако популаран спорт, а због могућности развоја велике брзине и све чешћег извођења акробатских елемената од стране скијаша постоји ризик од озбиљних повреда. У циљу унапређења процеса доношења одлука, вођење евиденције и предвиђање скијашких повреда је постало веома значајно за скијалишта. У раду је илустрована примена и поређење перформанси модела временских серија као и модела машинског учења у предвиђању броја скијашких повреда на Копаонику. Предвиђан је број повреда на дневном, недељном и месечном нивоу. Предвиђање повреда на различитим временским фреквенцијама пружа бољи увид у целокупно кретање броја повреда током времена, што свакако утиче на квалитет планирања и доношење одлука. Целокупно истраживање је спроведено у програмском језику Пајтон.

Објављено
2022-02-08
Bрој часописа
Секција
Информационо инжењерство