Примена техника за постизање праведних модела машинског учења

  • Milica Perišić Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
  • Sandro Radovanović Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
  • Boris Delibašić Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: машинско учење, дискриминација, праведност алгоритама машинског учења

Сажетак

Модели машинског учења постају све присутнији у људској свакодневници и широко се примењују у различитим индустријама. Одлуке се све чешће препуштају моделима који уче из доступних података о појави која се испитује. Подаци описују људско понашање које је кроз историју често имало дискриминишући карактер према одређеним групама друштва. Данас смо сведоци покушаја да се уклони дискриминација где год је то могуће, али како модели машинског учења уче на основу историјских података дешава се да се дискриминација из података научи и примењује. Због тога постаје јако битно направити праведан модел. Међутим, свакако да није довољно да модел буде само праведан. Основни циљ остаје да модел буде тачан. Изазов лежи у проналажењу компромиса између тачности и праведности модела. Овај рад ће се фокусирати на давање одговора на питање колика је цена повећања праведности модела машинског учења. Рад ће дати преглед тренутно најважнијих техника за постизање фер модела машинског учења, начина евалуације као и њихових цена како би се објаснио компромис између тачности и праведности модела.

Објављено
2021-07-01
Bрој часописа
Секција
Информационо инжењерство