Компаративна анализа система пословне интелигенције

  • Николина Шутић AXANTA DOO, Јурија Гагарина 22а, Нови Београд
  • Сандро Радовановић Универзитет у Београду – Факултет организационих наука Јове Илића 154, Београд
  • Борис Делибашић Универзитет у Београду – Факултет организационих наука Јове Илића 154, Београд
Кључне речи: Ad hoc извештавање, вишекритеријумска анализа, експертни системи, пословна интелигенција

Сажетак

Циљ овог рада је испитати компаративном анализом који од алата пословне интелигенције (Tableau, Microsoft Power Bi, QlikView) највише одговара компанијама које се баве продајом. У сврху овог истраживања коришћени су реални подаци о трансакцијама највеће робне куће у Бразилу Olist, преузети са сајта Kaggle. У сваком од алата  извршена је анализа критеријума које су се, кроз досадашња истраживања на ову тему, истакле као битне. Развијен је модел вишекритеријумског одлучивања DEX за добијање система препоруке. Добијени резултати детаљно су анализирани на основу чега је изведен закључак истраживања.

Биографије аутора

##submission.authorWithAffiliation##

Области:

Анализа пословних процеса и одржавање захтеване функционалности корисника у ERP систему, Откривање законитости у подацима

##submission.authorWithAffiliation##

Области:

Машинско учење, Откривање законитости у подацима, Складишта података, Системи за подршку одлучивању, Пословна интелигенција, Теорија одлучивања

##submission.authorWithAffiliation##

Области:

Машинско учење, Откривање законитости у подацима, Складишта података, Пословна интелигенција, Системи за подршку одлучивању, Теорија одлучивања, Вишекритеријумска анализа

Објављено
2021-07-01
Bрој часописа
Секција
Информационо инжењерство