Pristup adaptivnog grupisanјa vozila u saobraćaju u mobilnim mrežama pete generacije

  • Милош Цветковић Информационе технологије
  • Милош Миловановић
Кључне речи: 5G, SDN, Grupisanje, Saobraćaj

Сажетак

U saobraćaju se javlja potreba za efikasnijom prevencijom gužvi na putevima kao i razmena informacija između vozila u svrhu povećanja bezbednosti. Potrebne su infrastruktura i mreža, takve da omoguće brzu, pravovremenu i pouzdanu podlogu za implementaciju rešenja pomenutih problema. U tom kontekstu, razmotrene su mogućnosti primene mreža pete generacije zbog brzine prenosa podataka i njihovog odziva. Izuzetno, predložen je pristup adaptivnog grupisanja vozila kao rešenje za veliku količinu podataka iz različitih izvora koji opterećuju mrežu, i predstavljaju glavnu prepreku za njeno ispravno i pouzdano funkcionisanje. U tu svrhu, predloženo je korišćenje SDN u okviru 5G VANET mreže, zbog mogućnosti globalne kotrole mreže i prikupljanja informacija iz različitih delova mreže u realnom vremenu, u cilju kontrole saobraćaja na putevima. Ukazano je i na postojanje saobraćajnih problema koje je moguće rešiti daljim razvojem novih tehnologija bežičnih mreža, uz inovativne pristupe smanjenju njihovog opterećenja.

Објављено
2021-07-01
Bрој часописа
Секција
Информационе технологије