Modularni pristup u razvoju veb interfejsa sa React.js

  • Dario Jahić Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Кључне речи: modularni, razvoj, veb, interfejs, react.js

Сажетак

Kroz konkretan projekat se prikazuje nov način razvoja modularnih veb aplikacija. Ceo projekat se deli na module koju su međusobno nezavisni ali imaju mogućnost međusobnog komuniciranja. Na taj način se olakšava timski rad na projektu, proces upoznavanja sa projektom je znatno kraći, održavanje projekta je olakšano i brzina razvoja je veća. Pored toga, ukazaće se na ključne tačke koje su usko grlo u ovom pristupu kao i kada nije pogodno koristiti ovaj pristup. Kroz rad se može videti način integracije modula, kao i način na koji se projekat deli na određene module. Dokaz koncepta će biti urađen na studiji slučaja veb bankarske aplikacije.

Објављено
2021-01-01
Bрој часописа
Секција
Информационе технологије