ISTRAŽIVANJE IZAZOVA I PRIJETNJI OD XSS NAPADA

  • Драган Кораћ Profesor
  • Борис Дамјановић Banja Luka College
  • Дејан Симић Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Кључне речи: XSS napad, informaciona sigurnost, zaštita, personalne informacije

Сажетак

Sa razvojem digitalnih tehnologija, Cross-Site Scripting (XSS) napad se izdvojio kao velika prijetnja za korisnike. Radi prevazilaženja tih izazova, ovaj rad daje preglede i komparaciju osnovnih tipova XSS napada. Komparacija je urađena sa aspekta napadača i korisnika, i zasnovana na tri bazična korisnička prioriteta kao što su zaštita, upotrebljivost i privatnost. Rezultati komparacije ukazuju na svu moć XSS napada i njegovu sposobnost zloupotrebe benefita novih digitalnih tehnologija. Takođe, u ovom radu su diskutovani i dati novi prijedlozi i pravci za redukovanje i ublažavanje od XSS napada. Na kraju, ovaj rad treba da doprinese boljem razumijevanju XSS napada, njegovim prijetnjama i izazovima koji dolaze sa razvojem budućih digitalnih tehnologija.

Објављено
2021-01-01
Bрој часописа
Секција
Информационе технологије