Развој софтверског система за генерисање вишеплатформских корисничких интерфејса

  • Димитрије Јевтић Факултет Организационих Наука
  • Проф. Др Саша Лазаревић
  • Татјана Stojanović
Кључне речи: Кориснички интерфејс, крос-платформ, стране генерисане на серверу, ССР

Сажетак

У времену када број платформи и оперативних система расте, наилази се на тешкоће при развоју софтвера и корисничких интерфејса који подржавају исте. Већина решења који се тренутно нуде значе експлицитно или имплицитно одвајанје кода и постављање апликација на клијентске уређаје, што доноси тешкоће при одржавању, конфигурацији па и коришћењу таквих софтверских решења. У овом раду је дат предлог централизованог софтверског решења, који се ослања на постојећи ХТТП протокол и постојеће претраживаче како би елиминисали потребу за креиранје више различитих извршних верзија исте апликације.

Објављено
2021-01-01
Bрој часописа
Секција
Информациони системи