РАЗВОЈ СОФТВЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА ЗАСНОВАН НА РАЗЛИЧИТИМ АГИЛНИМ МЕТОДОЛОГИЈАМА

  • Огњен Пантелић FON
  • Уна Николић
  • Стефан Крстовић Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Кључне речи: агилне методологије, управљање пројектима, развој софтвера, веб апликација, комбинација метода

Сажетак

У почетку се за све информатичке пројекте користио исти приступ развоја софтвера, традиционалне методологије. Међутим, због брзог раста ИТ индустрије, пројекти су често били неуспешни, па самим тим почеле су се развијати и агилне методологије. У првом делу рада дат је преглед традиционалних и агилних методологија, са теоријског аспекта, као и тренутна заступљеност и једних и других, а даље у раду пажња ће бити усмерена само на агилне методологије. Методе над којима ће се вршити истраживање су три најпознатије агилне методе: Скрам, Канбан и Екстремно програмирање. Све три методе биће посебно представљене заједно са њиховим вредностима и особинама, а затим ће бити представљена комбинација њихових вредности која је основ за развој софтвера. Други део рада се односи на практични рад, односно на развој софтвера за управљање пројектима, у виду веб апликације који би дао визуелни приказ и јасније објаснио теоријски аспект рада.

Објављено
2020-06-30
Bрој часописа
Секција
Информациони системи