ПРИМЕНА БИОМЕТРИЈЕ У МАРКЕТИНГУ – ПОТРОШАЧИ И БИОМЕТРИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

  • Велимир Штављанин
Кључне речи: биометрија, биометријске технологије, маркетинг, истраживање потрошача

Сажетак

Биометријске технологије од решења које се углавном повезује са сигурношћу, постају једно од средстава које све чешће користе маркетери како би понудили персонализованија решења потрошачима. Међутим, биометријске технологије имају своје предности и мане које привлаче или одбијају потрошаче. Циљ овог рада је да прикаже преглед области истраживања корисника биометријских технологија у маркетингу. 

Објављено
2020-06-30
Bрој часописа
Секција
Дигитални маркетинг и мултимедије