ТЕОРИЈЕ НАСТАНКА ПРОБЛЕМА ПРИ КОРИШЋЕЊУ СИСТЕМА ВИРТУЕЛНЕ РЕАЛНОСТИ

  • Predrag Veličković Multimedia Factory
Кључне речи: Информационе технологије, виртуелна реалност, виртуелна окружења, сајбер болест

Сажетак

Виртуелна реалност има потенцијал за примену у многим пољима, укључујући образовање, медицину, научна истраживања итд. Ипак, сама технологија виртуелне реалности је недовољно истражена. Узимајући у обзир утицај виртуелног окружења на искуство учесника и проблеме који се јављају при коришћењу, потребно их је узети у обзир oд раних стадијума њиховог дизајнирања, јер способности и ограничења корисника могу у знатној мери утицати на ефективност и употребљивост виртуелног окружења. Ранија истраживања виртуелних окружења су имала фокус на развој и примену саме технологије, а тек се последњих година акценат ставља на проблеме при коришћењу који укључују и људски фактор. Технологија система виртуелне реалности се убрзано развија, али тај развој могу да успоре уочени негативни симптоми и ефекти који се јављају код корисника при интеракцији са виртуелним окружењем.

Објављено
2020-01-20
Bрој часописа
Секција
Информационе технологије