PREPOZNAVANJE EMOCIJA SA SLIKA LICA PRIMENOM MULTISENZORSKIH SISTEMA

  • Ранко Петровић Влатаком институт високих технологија, Београд
  • Miloš Pavlović
  • Branka Stojanović
  • Snežana Puzović
Кључне речи: interkacija čoveka i računara, prepoznavanje emocija, HOG karakteristike, SVM klasifikator

Сажетак

Istraživanja na temu kako mi kao ljudska bića regujemo na svet oko sebe kao i kako interegujemo sa njim i dalje su jedno od najvećih naučnih izazova. Interakcija između čoveka i računara bila bi prirodnija kada bi računari bili u stanju da registruju i reaguju na ljudske emocije. U ovom radu su predstavljeni neki od sistema za prepoznavanje emocija u interakciji čoveka i računara koji se zasnivaju na izrazima lica, glasu, rukopisu kao i upotrebi miša i tastature. Takođe, u radu su predstavljeni i praktični rezultati sistema za prepoznavanje četiri različita emocionalna stanja (neutralno emocionalno stanje, radost, iznenađenost, ljutnja) sa slika lica uslikanim termalnom kamerom i kamerom vidljivog spektra, a koji je  baziran na HOG karakteristikama i SVM klasifikatoru.

Објављено
2020-01-20
Bрој часописа
Секција
Информационе технологије