ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИНТЕРНИХ ДСЛ-ОВА НА JVM ПЛАТФОРМИ

  • Miloš Šerbić Unicredit Bank Banja Luka a.d.
  • Zoran Đurić Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Кључне речи: Java, Scala, Groovy, JVM, DSL

Сажетак

У раду је представљен појам доменско специфичних језика (енг. domain specific language – DSL). Затим су приказани програмерски принципи и шаблони за развој DSL-а, као што су: fluent interface, манипулација синтаксним стаблом, уграђивање типова, reflective metaprogramming, runtime metaprogramming и compile-time metaprogramming. Такође, урађен је преглед JVM језика (Scala, Groovy, Java) са њиховим значајним карактеристикама за концизну имплементацију DSL-а. Неке од карактеристика које су приказане, као што су концизна синтакса, преклапање оператора, метапрограмирање, анонимне функције и отворене класе су кључне за имплементацију DSL-а. Примјери кориштење појединих принципа и шаблона за развој DSL-а су приказани у исјечцима програмског кода из практичног рада имплементације DSL-а за обраду слике. Ове имплементације су урађене у Scala, Groovy и Java програмском језику.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци