OSNOVE FUNKCIONISANJA HYPERLEDGER FABRIC BLOCKCHAIN MREŽE

  • Lazar Lukić Fakultet organizacionih nauka
  • Ivana Jovičić Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: Blockchain, Hyperledger fabric, smart contract, chaincode

Сажетак

Blockchain je postala disruptivna tehnologija današnjice kako u životima krajnjih korisnika tehnologije, najčešće kroz kriptovalute, tako i kod ljudi koji razvijaju softver. Rezultat ovoga je pojavljivanje brojnih framework-a za razvoj sistema zasnovanih na blockchain arhitekturi. Najveći deo pažnje u ovom radu biće posvećen pregledu osnovnih koncepata jednog takvog framework-a koji se zove Hyperledger Fabric. Razlog razmatranja pomenutog framework-a jeste činjenica da je Hyperledger Fabric jedan od najzrelijih i najkompletnijih tehnologija za razvoj blockchain rešenja. Razmatraćemo osnovne koncepte, terminologiju kao i uloge članova Hyperledger Fabric mreže. Takođe upoznaćemo se sa osnovnim konceptima blockchain tehnologije.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци