REINŽENJERING WEB-A: HTTP/2 I QUIC

  • Marjan Milošević Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Кључне речи: WWW, HTTP, QUIC, Internet

Сажетак

Omasovljenje korišćenja mobilnih platformi, razvoj Interneta stvari (Internet of Things) i povećanje kompleksnosti web-aplikacija iziskuju unapređene performanse mreže. TCP i HTTP već decenijama uspešno vrše svoje funkcije uz odgovarajuća poboljšanja, međutim današnjem Internet-iskustvu neophodne su inovacije. U radu je dat prikaz modernih web-protokola, kojima se unapređuju performanse WWW-a i Interneta uopšte. Dat je osvrt na protokole HTTP/2 i Google-ov eksperimentalni QUIC, na njihove dimenzije poboljšanja, aspekte implementacije i potencijalne nedostatke. Uvođenje novih protokola pokazalo se kao zahtevan zadatak i dobici u performansama i bezbednosti su plaćeni kompleksnošću i dodatnim zahtevima za resursima.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци