ISTRAŽIVANJE O STEPENU PRIMENE ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

  • Bojana Roćen Danilović Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: javna nabavka, elektronska javna nabavka, istraživanje, Republika Srbija

Сажетак

Korišćenjem informacionih komunikacionih tehnologija i elektronskog poslovanja, značajno se mogu smanjiti troškovi, obezbediti efikasnost i izbrisati granice u robnoj razmeni. Razvoj informacionih komunikacionih tehnologija, a posebno Interneta, doprineli su da se stvore mogućnosti za realizaciju javnih nabavki elektronskim putem. Rad se bavi istraživanjem o stepenu primene elektronske javne nabavke u malim i srednjim preduzećima. Cilj rada je da se ukaže na važnost i značaj elektronskih javnin nabavki i na činjenicu da njenom primenom mala i srednja preduzeća mogu znatno da smanje troškove i da pojednostave svoje poslovanje. Nakon istraživanja sprovedenog u ovom radu ukazaće se stepen primene elektronske javne nabavke dobara ili usluga u malim i srednjim preduzećima u Republici Srbiji.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци