SISTEM ZA ANALIZU I SIMULACIJU TRIANGULARNIH ARBITRAŽNIH STRATEGIJA NA MEĐUNARODNOM DEVIZNOM TRŽIŠTU

  • Srđan Jelinek Fidelity Information Services
  • Aleksandar Rakićević Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
  • Pavle Milošević Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: arbitražna prilika, karakteristike arbitraže, triangularna arbitraža, strategija za trgovanje, međunarodno devizno tržište

Сажетак

U ovom radu se analiziraju deskriptivne karakteristike arbitražnih prilika koje se javljaju nad valutnim parovima, i ispituju mogućnosti praktične realizacije triangularnih arbitražnih strategija na međunarodnom deviznom tržištu. Cilj rada je da se odgovori na pitanje da li je moguće, i pod kojim uslovima, iskoristiti triangularnu arbitražu na tržištu. U tu svrhu razvijen je automatizovani sistem za trgovanje. Predloženi sistem je sastavljen iz više komponenti pri čemu je svaka karakteristika arbitraže opisana pomoću jedne komponente sistema. Nakon prikaza predloženog sistema, u radu su objašnjene i testirane različite strategije za trgovanje. Rezultati simulacija prikazani su zajedno sa analizom isplativosti navedenih strategija i uslovima pod kojima bi one mogle da ostvare profit. Za potrebe testiranja korišćeni su podaci o kretanju deviznog kursa za odabrane valutne parove u toku 2012. i 2013. godine.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци