AНАЛИЗА FIREBASE ПЛАТФОРМE У РАЗВОЈУ МОБИЛНИХ АПЛИКАЦИЈА

  • Stevan Milovanović Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Zorica Bogdanović Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Tamara Naumović Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Dušan Barać Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Marijana Despotović-Zrakić Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: Firebase платформа, екстерни сервиси, мобилне технологије, развој софтвера

Сажетак

Предмет овог рада је анализа Firebase платформe која својим сервисима пружа подршку приликом развоја мобилних апликацијa. Приликом анализе сервиси ове платформе упоређени су са сервисима конкурентних платформи као што су Fabric, Amazon и Intercom. Фокус анализираних сервиса је на функционалностима за аутентификацију корисника, слање нотификација, праћење аналитике коришћења апликције и коришћење екстерног складишта. У практичном делу рада, на основу јасно дефинисаних корисничких захтева и претходне анализе сервиса извршен је одабир адекватних решења за дати пројекат. Резултат овог рада представља јасно дефинисана методологија за избор оптималних решења у погледу доступних платформи као и сервиса у зависности од архитектуре и домена проблема.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци