OSVRT NA GDPR UREDBU I SUGESTIJE ZA RAZVOJ APLIKATIVNE PODRŠKE

  • Nenad Badovinac Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: GDPR regulativa, aplikativna podrška, usklađivanje sa GDPR

Сажетак

Uredba Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) primenjivaće se neposredno u svim zemljama članicama Evropske unije počevši od 25. maja 2018. godine. Ova regulativa definiše propise o zaštiti podataka ličnosti u Evropskoj uniji, ali uredba će se primenjivati i na kompanije sa sedištem u zemljama izvan Evropske unije. Ukoliko srpske kompanije na bilo koji način poseduju lične podatke građana Evropske unije, tada moraju da se usklade sa GDPR regulativom. Iz toga proizlazi da se GDPR neće primenjivati na sve kompanije koje imaju sedište u Srbiji, nego isključivo na one koje obrađuju podatke o ličnosti rezidenata Evropske unije. U radu su predstavljeni okviri sa naglaskom na pravne i tehničke aspekte koji su neophodni za proces usklade kompanije sa GDPR-om. S obzirom na potrebnu implementaciju tehnoloških rešenja, u radu su predstavljene sugestije za razvoj aplikativne podrške koje će biti primenjive tokom usklade kompanije sa GDPR-om.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци