SPREDŠIT APLIKACIJA ZA PRAĆENJE I UNAPREĐIVANJE USLUGA HOSTELA

  • Sofija Bundalo Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
  • Lena Đorđević Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
  • Slobodan Antić Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: spredšit, aplikacija, upravljački model, hostel, turizam

Сажетак

U radu je prikazana aplikacija namenjena zaposlenima u hostelu, koja omogućava unošenje i čuvanje rezervacija, dok njen centralni deo predstavlja upravljački model pomoću kojeg rukovodioci mogu analizirati poslovanje. Aplikacija je razvijena u MS Excel okruženju, a procedure su kreirane u VBA (engl. Visual Basic for Application) programskom jeziku. Osnovni cilj rada je analiza i automatizacija poslovnih procesa u hostelu „SAN Art“ i kreiranje modela pomoću kojeg će se unaprediti upravljanje sistemom i ostvariti bolji poslovni rezultat. Neki od problema, uočeni analizom postojećeg stanja, ukazuju da menadžment hostela ne poseduje bazu za evidentiranje prodatih usluga i da se svi finansijski proračuni obavljaju „na olovku“ ili digitronom. U cilju unapređenja poslovanja identifikovani su ključni indikatori performansi (KPI), koji se u modelu prate na kvartalnom nivou. Sposobnost praćenja ovih indikatora treba da omogući rukovodiocima uvid u nedostatke u poslovanju i poslovne procese koje je moguće poboljšati.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци