HADOOP CLOUD TEHNOLOGIJE

  • Dejan Hadži-Milosavljević Raiffeisen banka Srbije
  • Dušan Starčević Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: Big Data tehnologija, Hadoop, Cloud računarstvo, Hadoop u Cloud-u

Сажетак

Zahtevi za razvojem naprednih aplikacija elektronskog poslovanja, koje odlikuje pouzdanost, distribuiranost i skalabilnost, ne mogu se realizovati primenom tradicionalnih baza podataka. Zato se razvijaju novi pristupi za skladištenje, brzu pretragu i analizu velikih količina podataka u realnom vremenu, zasnovani na Big data tehnologijama. Ispravno i potpuno objašnjenje šta je Hadoop i kakva je njegova povezanost sa Cloud-om, sledi iz proučavanja upravo Big data tehnologije.Hadoop obezbeđuje pouzdano i skalabilno skladištenje velikih količina različitih podataka, upravljanje fajlovima u distribuiranom okruženju, kao i distribuirano računarstvo od koga se zahteva da omogući Big data (tri „V“ model). Sa velikim rastom količine podataka u poslednje vreme, razmatra se skladište podataka zasnovanog u cloud-u, pri čemu bi se iskoristila elastičnost cloud-a da se napravi sistem koji je dinamički skalabilan. U radu će biti opisana tehnologija Hadoop-a u cloud (Hadoop kao servis) i ukazaće se na prednosti ove tehnologije.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци