SOFTVERSKI DEFINISANE MREŽE – SIMULACIJA VIRTUELNE RAČUNARSKE MREŽE UPOTREBOM MININET OKRUŽENJA

  • Bojan Marčeta Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
  • Miloš Živadinović Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: SDN, OpenFlow, Mininet, Opendaylight

Сажетак

U radu je prikazan novi koncept upravljanja računarskim mrežama, Softverski definisane mreže - osnovna ideja, arhitektura, osnovni pojmovi, prednosti i nedostaci. Predstavljeno je i simulaciono okruženje Mininet za kreiranje i testiranje virtuelnih topologija, u kome je prikazan postupak rada sa virtuelnim uređajima, hostovima i kontrolerima. Opisan je i postupak povezivanja Mininet okruženja sa eksternim kontrolerom upotrebom Opendaylight projekta.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци