KLJUČNI FAKTORI NEUSPEHA U USPOSTAVLJANJU SISTEMA UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA – EMPIRIJSKA ANALIZA

  • Ivan Tomašević Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka
  • Barbara Simeunović Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka
  • Dragoslav Slović Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka
  • Dragana Stojanović Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: upravljanje poslovnim procesima, faktori neuspeha, empirijska analiza

Сажетак

U ovom radu je predstavljena empirijska analiza recentnih napora jedne kompanije u Srbiji da uspostavi sistem upravljanja poslovnim procesima. Analiza je urađena korišćenjem konceptualnog modela upravljanja poslovnim procesima koji je preuzet iz referentne literature. Rezultat analize je skup ključnih faktora neuspeha sa kojima se kompanija može susresti prilikom uspostavljanja sistema upravljanja poslovnim procesima. Skup ključnih faktora neuspeha je podeljen u potkategorije na osnovu elemenata konceptualnog modela upravljanja poslovnim procesima. Implikacije rada su pre svega orijentisane na praksu, sa ciljem da se kompanije i praktičari „upozore“ na probleme sa kojima se mogu susresti prilikom uspostavljanja sistema upravljanja poslovnim procesima, a koji mogu ograničiti uspeh ili dovesti do neuspeha inicijativa za unapređenje poslovnih procesa.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци