KONCEPT MOBILNOG DALJINSKOG KONTROLERA

  • Igor Đurić Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: Android, Infrared, daljinski upravljač, pametna kuća, REST, Internet Inteligentnih uređaja

Сажетак

U radu je predstavljen model za kreiranje mobilnog daljinskog upravljača u okviru pametne kuće. Zahvaljujući velikom napretku i razvoju Interneta Inteligentnih uređaja, mikroračunari i mikro kontroleri su sve prisutniji u svakodnevnom životu. Pametne kuće su oblast u kojoj je Internet Inteligentnih uređaja našao veliku primenu u cilju olakšavanja svakodnevnih poslova. Predstavljeni rad se bavi projektovanjem i implementacijom mobilnog daljinskog upravljača za uređaje unutar pametne kuće. Predstavljen je model za kreiranje univerzalnog upravljača koji podržava različite protokole za komunikaciju. Predstavljeni model ima mogućnost učenja komandi od drugih daljinskih upravljača kako bi mogao da ih zameni. Koncept je implementiran na Android operativnom sistemu kao mobilna aplikacija. Evaluacija je izvršena na primeru pametne kuće.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци