БИО-ЛИНУКС У СВЈЕТЛУ САВРЕМЕНИХ БИОИНФОРМАТИЧКИХ ТЕНДЕНЦИЈА

  • Sretenka Vidić Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет
  • Dejan Kremenović Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет
  • Dimitrije Čvokić Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет
Кључне речи: Линукс, оперативни системи, биоинформатика, биолошки софтвер

Сажетак

Представљена је дистрибуција Линукса звана Био-Линукс, као општа биоинформатичка платформа превасходно намијењена биолозима истраживачима и биоинформатичарима. На почетку је дат краћи приказ биоинформатике као научне дисциплине, a потом су предочени разлози који су утицали на настанак и развој оперативног система Био-Линукс, као и приказ неких од његових најбитнијих карактеристика. Извршено је поређење са осталим, у литератури познатим, био-оријентисаним дистрибуцијама, али и са двије тренутно најпопуларније научно-оријентисане дистрибуције: Scientific Linux и Fedora Scientific. Пред крај је дат осврт на Био-Линукс и из дидактичког угла. Циљ рада је да упозна ширу стручну заједницу са потенцијалом и могућностима Био-Линукса, те да укаже на неке аспекте који би можда били од користи за развој биоинформатике код нас.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци