ANALIZA AKADEMSKOG PLAGIRANJA IZVORNOG KODA

  • Dejan Ćapara Asseco See
Кључне речи: Plagijarizam, akademsko plagiranje, izvorni kod, detekcija plagijarizma, alati, komparativna analiza

Сажетак

U današnjem informacionom svetu, računarski programi se u nedovoljnoj meri čuvaju od malverzacija i neautorizovanog korišćenja. Značajan oblik kršenja autorskih prava predstavlja plagijarizam. Veoma je zastupljen u programiranju, naročito na primeru izvornog koda, koji je najosetljivija meta plagiranja. Kao i plagijarizmi drugih formi intelektualne svojine, najzastupljeniji je u akademskoj sredini. Studentski radovi su izloženi različitim malverzacijama, a profesorima su od velike koristi u sprečavanju ovakvih prestupa različiti alati za detekciju plagijarizma. U radu je data komparativna analiza alata odnosno algoritama koji se koriste za prevenciju plagiranja izvornog koda u akademskom okruženju. Dat je kratak osvrt na pravne norme koje se odnose na računarske programe kao autorska dela. Detaljno su opisana tri alata koji se najčešće primenjuju za detekciju akademskog plagijarizma - JPlag, MOSS i SIM. Najznačajniji rezultati komparacije su prikazani, istaknute su prednosti i mane svakog od alata, mogućnosti primene u različitim situacijama, kao i predlog daljeg razvoja ovih alata.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци