VIŠEKRITERIJUMSKO ODLUČIVANJE - PRIMER IZBORA DOBAVLJAČA POMOĆU AHP METODE

  • Jovana Mihailović Vip mobile d.o.o.
Кључне речи: Višekriterijumsko odlučivanje, AHP metoda, izbor dobavljača, Expert Choice

Сажетак

U radu je opisan problem višekriterijumskog odlučivanja na primeru izbora dobavljača. Odabir najboljeg ponuđača je složeni zadatak koji zahteva analizu više kvalitativnih i kvantitativnih kriterijuma, najčešće konfliktnih, na osnovu kojih donosilac odluke treba da izabere najbolju alternativu. Cilj rada je da, na primeru jedne kompanije iz Beograda, prikaže kako donosilac odluke metodom analitičkog hijerarhijskog procesa i pomoću programa Expert Choice može da izabere najboljeg dobavljača. U radu su definisani kriterijumi ocenjivanja dobavljača, alternative, opisan je proces proračuna u Expert choice programu i urađena analiza osetljivosti rešenja.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци