RAZVOJ USLUGE DIGITALNOG NOVČANIKA

  • Dragana Vasiljević Banca Intesa ad Beograd
  • Zorica Bogdanović Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Aleksandra Vukmirović Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: bežične tehnologije, mobilna aplikacija, mobilno plaćanje, digital wallet, virtuelna kartica

Сажетак

Predmet istraživanja ovog rada je razvoj rešenja mobilnog bankarstva korišćenjem bežičnih tehnologija. Rad ima za cilj da prikaže dizajniranje i implementaciju usluge Digitalnog novčanika koja će krajnjim korisnicima omogućiti vršenje mobilnih plaćanja neposrednim prinošenjem mobilnog telefona POS terminalima. Proces plaćanja se izvršava upotrebom virtuelne platne kartice na mobilnom telefonu korisnika korišćenjem HCE tehnologije. Razvijeno rešenje predstavlja primer inovativnog poslovnog modela kroz integraciju mobilnog i bankarskog poslovanja. Usluga Digitalnog novčanika, nazvana Wave2Pay, zasnovana je na NFC tehnologiji koja se koristi za beskontaktna plaćanja. Nova Wave2Pay usluga je novi metod plaćanja i trebalo bi da doprinese povećanju nivoa digitalizacije bankarskog sistema u Srbiji.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци