PRIMENA POSLOVNE INTELIGENCIJE NA PRIMERU AVIO SAOBRAĊAJA

  • Višnja Istrat Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Dajana Matović ОŠ ”Dragan Lukić”, Beograd
  • Milko Palibrk Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
Кључне речи: Poslovna inteligencija, asocijativna pravila, menadžment

Сажетак

Poslovni problem sastoji se u analiziranju podataka putem metoda i tehnika poslovne inteligencije, sa akcentom na asocijativna pravila. Analiziraju se atributi, odnosno uslovi za sletanje letelice u avio-saobraćaju. Na osnovu primenjenih modela nad podacima proceniće se da li letelica može da sleti pod definisanim uslovima, ili ne. Definisani poslovni problem odvija se u realnim uslovima. Procene sletanja, odnosno dobijena predikcija putem asocijativnih pravila ima veliki značaj jer se, na osnovu toga, procenjuje sigurnost sletanja letelice sa posadom. Istraživanje u ovom radu prikazuje potencijal i značaj primene poslovne inteligencije u avio-saobraćaju. Poslovna inteligencija integrisana u svakodnevno poslovanje pruža izuzetnu podršku menadžerima pri donošenju odluka.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци