ОПШТИ МОДЕЛ ПЛАТФОРМСКЕ НЕЗАВИСНОСТИ

  • Siniša Vlajić Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Ilija Antović Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Dušan Savić Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Marija Vidaković IGT - Ogranak Beograd
Кључне речи: Платформска независност, Општи модел платформске независности, механизми за остваривање платформске независности, Софтверско инжењерство, Платформски независне софтверске архитектуре

Сажетак

Предмет овог рада је концепт платформски независних софтверских архитектура, као и значај овог концепта у развоју пословних софтверских система, али и за софтверско инжењерство као науку. Овај рад представља начине и типове интерпретације овог концепта, као и алате и механизме за његову реализацију у реалном окружењу. У раду је представљен општи модел платформске независности (General Concept of the Independency (GCoI) model). Овај модел је изведен на основу најважнијих постојећих механизама платформске независности. У раду су идентификована четири кључна механизма за постизање платформске независности, а сва четири су описана коришћењем GCoI модела. GCoI модел представља основни концепт на који се ослања платформска независност. Java и .NET су данас најпопул арније платформе за развој пословних софтверских система. Обе платформе имају механизме који омогућавају развој софтверских система, а који су при томе независни у односу на оперативне системе и хардверске платформе на којима се извршавају. Упоредили смо ове платформе како бисмо открили на који начин и у којој мери свака од њих реализује концепт платформске независности – које су сличности и разлике у постизању овог циља. Пажња је посвећена и Моделом вођеној архитектури (Model Driven Architecture (MDA)), која је заснована на визији платформски независносне софтверске архитектуре, која се остварује коришћењем платформски независних модела.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци