TEHNOLOŠKO PREDVIĐANJE U PREDUZEĆIMA

  • Jasna Petković Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Maja Levi Jakšić Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: tehnološko predviđanje, odlučivanje, preduzeće

Сажетак

Tehnologija je jedan od najvažnijih elemenata koji omogućava kompanijama da dođu do značajnog prihoda u konkurentnom okruženju. Danas, u svetu globalizacije, tehnološka spremnost je ključni faktor preduzeća u borbi za kompetitivnu prednost. Sve veći značaj i korist tehnologije, doveli su do rasta broja naučnih radova i studija posvećenih proučavanju tehnološkog predviđanja (TP). Cilj ovih istraživanja je: praćenje razvoja u određenoj oblasti koja može da posluži za primenu tehnološkog predviđanja; postavljanje prioriteta istraživanja; praćenje tehnoloških trendova; integrisanje procesa tehnološkog menadžmenta; identifikovanje tehnoloških prilika; vizualizacija tehnoloških podataka. Jedino kroz interakciju i saradnju privatnog sektora, nevladinih organizacija i univerziteta, sa svojim različitim ciljevima i podsticajima može da se stvori temelj za podršku optimalnom nivou i tempu tehnološkog razvoja i implementacije tehnologije. Uloga tehnologije kao resursa za građenje kompetitivne prednosti je važna, ne samo u proizvodnim industrijama, već i u uslužnim. Usluge se nalaze u samom središtu ekonomske aktivnosti društava i blisko su povezane sa drugim sektorima privrede. Promene koje su rezultirale pojavom informacione tehnologije i savremene proizvodne tehnologije povećale su potrebu za primenom tehnološkog predviđanja. Blagovremeno prepoznavanje tehnoloških trendova je način za sticanje konkurentske prednosti.U radu se posebno analizira pitanje kako kompanije koriste alate tehnološkog predviđanja za svoje buduće investicije i alokaciju resursa.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци