DOMAĆI I MEĐUNARODNI IZVORI FINANSIRANJA EKONOMSKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE

  • Sandra Jednak Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Miloš Parežanin Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Dragana Kragulj Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: ekonomski rast, ekonomski razvoj, domaća štednja, međunarodni izvori finasniranja, strane direktne investicije, doznake, R. Srbija

Сажетак

Zemlje u razvoju primenjuju odgovarajuće modele i načine finansiranja ekonomskog rasta i razvoja. R. Srbija je imala različite modele ekonomskog rasta i razvoja. Do 2010. godine je imala model koji se zasnivao na inostranim investicijama i zaduživanjima, a potom model koji je zasnovan na domaćoj štednji. Cilj ovog rada je da se prikaže struktura i uloga domaćih i međunarodnih izvora finansiranja ekonomskog razvoja R. Srbije za period 2005-2015. god. Rezultati pokazuju da domaća štednja ima pozitivan uticaj na ekonomski rast u posmatranom periodu, a u periodu pre ekonomske krize i na smanjenje stope nezaposlenosti, zatim da ne postoji statistički značajan uticaj SDI na ekonomski rast i razvoj, da doznake nemaju uticaj na ekonomski rast ali imaju pozitivan uticaj na pojedine komponente privrednog razvoja. Finansijske pomoći i zajmovi imaju pozitivan uticaj na ekonomski rast i razvoj u kratkom roku.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци