INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE I EKOLOŠKA ODRŽIVOST

  • Milica Grujić Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: Informacione i komunikacione tehnologije (IKT), uticaji na životnu sredinu, ekološka održivost, ocenjivanje životnog ciklusa (LCA)

Сажетак

Informacione i komunikacione tehnologije (IKT) razvijaju i doprinose ekonomskom rastu i utiču na životni stil društava, baš kao i što imaju potencijalnu i značajnu ulogu u održivom razvoju. Ova potencijalna uloga IKT-a u održivom razvoju se sastoji od kako direktnih i indirektnih efekata, tako i od efekata sa povratnim dejstvom. Može se zaključiti da pravilno ocenjivanje ekoloških uticaja IKT-a, mora da se odnosi i na ove različite vrste efekata. Posledično, autor rada razmatra različite vrste IKT rešenja i njihove potencijalne pozitivne i negativne ekološke uticaje, radi boljeg razumevanja ovih uticaja IKT-a na životnu sredinu. Takođe, u radu se razmatra primena ocenjivanja životnog ciklusa (LCA) radi obezbeđivanja novih znanja o izazovima upotrebe LCA za ocenjivanje ekološke održivosti IKT rešenja.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци