PREGLED ELEMENATA JEDNOG MULTIMEDIJALNOG SOFTVERSKOG PAKETA SA OSVRTOM NA TEHNOLOGIJE IMPLEMENTACIJE

  • Nebojša Grujić Visoka tehnološka škola u Aranđelovcu
  • Miroslav Marković Visoka tehnološka škola u Aranđelovcu
Кључне речи: Multimedija, C , Windows, COM, ATL, MS Access, Database, SQL

Сажетак

Enormna količina multimedijalnog sadržaja koja se u novije vreme generiše, predstavlja organizacioni izazov. Multimedijalni internet servisi i društvene mreže nude određeni nivo klasifikacije, editovanja i razmene medija, dok se u offline aranžmanu korisnici uglavnom oslanjaju na hijerarhijsku strukturu sistema fajlova sa svojim ograničenim setom atributa. Ovaj rad se fokusira na jedno drugačije rešenje оrganizacije medija usmereno ka desktop računaru, uz upotrebu SUBP sistema za klasifikaciju, obogaćivanje opisa sadržaja i metoda pretrage. Ovo rešenje omogućuje bogatiji set i kreaciju korisničkih atributa, mehanizam dodele ključnih reči i raznovrstan sistem pretrage. Omogućen je rad sa eksternim uređajima na način da mediji ne moraju da budu fizički prisutni u računaru tokom pretrage i pridruživanja projektima. Model povezanosti aplikacija multimedijalnog sistema omogućuje integrisani pristup podacima i jednostavnu razmenu sadržaja. Ulazi se u implementacione detalje modula sistema, njihovu koordinaciju i komunikaciju. Razmatra se rešenje orijentisano na Microsoft Windows operativni sistem, dok je za samu realizaciju zamišljeno C++, COM, ATL okruženje.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци