IKT KAO POSREDNIK VEZA UMREŽAVANJA I CITIRANJA U NAUČNOM PUBLIKOVANJU

  • Marija Lukić Fakultet organizacionih nauka, Beograd
  • Ivan Matić Fakultet organizacionih nauka, Beograd
  • Mladen Čudanov Fakultet organizacionih nauka, Beograd
  • Dejana Pavlović Ekonomski institut, Beograd
Кључне речи: Teorija mreža, Stepen čvora, Analiza citiranosti, Umrežavanje, Naučno Istraživanje, Saradnja

Сажетак

Razvoj IKTa (informacionih i komunikacionih tehnologija) menja gotovo sve industrije i delatnosti. Uticaj IKTa na umrežavanje je detaljno proučavan, i dokazano je da IKT pozitivno utiče na društveno umrežavanje na nivoima pojedinaca i organizacija. Ovaj rad je usmeren na dokazivanje veza između umrežavanja i citiranosti, čime se potvrđuje posredan uticaj IKT na rast citiranosti. Rad ima teorijsku podlogu u teoriji mreža, a empirijsku u bazi objavljenih radova Nacionalne Biblioteke Srbije. Teorija mreža, koja je zasnovana na matematičkom proučavanju grafova i primeni tih modela u društvenom okruženju, se u suštini primenjuje kako bi opisala povezanost grupa pojedinaca ili organizacija. U radu će biti prikazani parametri mreža koji se koriste za opis povezanosti autora naučnih radova. Analizirani su podaci o broju objavljenih radova za period od 2010-2014, što čini više od dve hiljade radova. Rezultati prikazuju pozitivne korelacije između kooperacije autora objavljenih radova (suštinski omogućenu razvojem IKTa), opisanu mrežnim parametrima i broja citata objavljenih radova.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци