ИСТРАЖИВАЊЕ АКТУЕЛНЕ И ПЕРЦИПИРАНЕ ИНТЕРАКТИВНОСТИ ВЕБ САЈТА

  • Milica Jevremović Visoka škola elektrotehnike i računarstva
  • Velimir Štavljanin Fakultet organizacionih nauka
  • Milica Kostić-Stanković Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: интерактивност, актуелна интерактивност, перципирана интерактивност, мерење интерактивности

Сажетак

У данашње време се пословање компаније не може замислити без присуства на интернету. Главно средство комуникације са кориснцима на интернету је веб сајт компаније. У овом раду је приказана разлика између интерактивног и неинтерактивног сајта, као и колико се степен интерактивности у свести потрошача мења уколико се у неинтерактиван сајт укључе интерактивне карактеристике. Свака интерактивна карактеристика веб сајта у различитом степену утиче на корисника веб сајта и у зависности од циљева који се желе достићи путем веб сајта може се правити различит спој коришћених интерактивних карактеристика. Овај рад даје одговоре на питања у којој мери интерактивне карактеристике веб сајта повећавају задовољство корисника и колико су корисници свесни интерактивних карактеристика и могућности које им оне нуде приликом коришћења веб сајта. Маркетари теже све већем степену задовољства корисника, међутим треба водити рачуна и о стварним акцијама које корисници предузимају на веб сајту. У овом раду је приказан однос перципиране и актуелне интерактивности која се постиже код корисника веб сајта увођењем интерактивних карактеристика.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци