ОТКРИВАЊЕ ПРЕВАРА У КАСКО ОСИГУРАЊУ ПОМОЋУ ГРАФОВСКИХ БАЗА ПОДАТАКА

  • Olivera Mitrović Gecko Solutions
  • Slađan Babarogić Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
  • Dragana Makajić Nikolić Факултет организационих наука, Универзитет у Београду
Кључне речи: NoSQL, графовске базе, Neo4j, осигурање

Сажетак

Предмет истраживања овог рада представља развој решења реалног проблема помоћу графовских база података. Укратко су описани основни концепти графовских база података. Оно што овај тип база издваја, у односу на остале NoSQL базе података, је особина да податке и везе међу њима сматра равноправним. Такође, њихов начин складиштења података је најприближнији људском размишљању што их чини веома интуитивним. У централном делу рада је дат предлог за откривање правара у каско осигурању коришћењем Neo4j графовске базе за складиштење података. Поменути тип база података за дати проблем нуди једноставно решење и боље резултате простим проласком кроз граф.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци