PROBLEM PRIVATNOSTI NA ANDROID MOBILNIM UREĐAJIMA

  • Dijana Vuković Elektrotehnički fakultet, Univezitet u Banjoj Luci
  • Aleksandar Keleč Elektrotehnički fakultet, Univezitet u Banjoj Luci
Кључне речи: privatnost, Android, mobilni uređaji

Сажетак

Ljudi koriste aplikacije na pametnim telefonima u različitim oblastima njihovih života: fotografisanje i objavljivanje fotografija online, slanje elektronske pošte, skeniranje QR kodova, instant messaging komunikacija i sl. Ovo je samo mali podskup mogućnosti koje pružaju danas dostupne aplikacije. Instaliranje aplikacija obično podrazumijeva davanje određenih privilegija aplikaciji, kao što je pristup Internetu, kameri i sl. Same privilegije mogu dovesti do problema sa privatnošću krajnjih korisnika. U ovom radu diskutovana je sigurnost Android operativnog sistema i dat je primjer iskorištavanja slabosti samog sistema kroz kamera-bazirani napad kojim se narušava privatnost krajnjeg korisnika. Potencijalno rješenje problema privatnosti diskutovano je u samom radu. Pored toga, dat je i pregled poboljšanja vezanih za privatnost korisnika koje donosi nova verzija Android operativnog sistema – Marshmallow
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци