INTEGRACIJA MOODLE I COALA SISTEMA

  • Ljiljana Gavović Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • Žarko Stanisavljević Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: elektronsko učenje, Moodle, COALA, LMS, Java

Сажетак

Sistemi za pomoć u učenju imaju značajnu ulogu u savremenom obrazovnom procesu. Njihov razvoj doživljava ekspanziju početkom ovog veka. Mogu se razlikovati dve grupe ovih sistema: sistemi za upravljanje obrazovnim procesom i laboratorijski sistemi za pomoć u učenju. Tema ovog rada jeste integracija po jednog predstavnika svake od grupa. U radu su najpre opisani Moodle i COALA sistemi, a nakon toga je dat predlog njihove integracije. Rezultat ovog rada je Moodle plugin koji na jednoj web stranici omogućava prikaz pitanja u okviru Moodle testa i COALA simulatora upakovanog u Java applet.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци