VIZUELIZACIJA REZULTATA DETEKCIJE PLAGIJARIZMA U IZVORNOM PROGRAMSKOM KODU

  • Marko Mišić Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
  • Marko Milanović Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
  • Jelica Protić Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Кључне речи: detekcija plagijarizma; grafovi; softverski alati; vizuelizacija

Сажетак

Univerzitetski kursevi računarstva se u velikoj meri zasnivaju na praktičnom radu koji se realizuju kroz projektne i domaće zadatke u izabranom programskom jeziku. Kako bi se borili protiv pojave plagijarizma, nastavnici koriste alate za detekciju sličnosti u programskom kodu, poput alata JPlag i Moss. Ovaj rad se bavi analizom i vizuelizacijom rezultata pomenutih alata pomoću grafova. Za analizu i vizuelizaciju grafova je korišćen alat Gephi za koji su razvijeni dodaci koji omogućavaju učitavanje i obradu rezultata alata JPlag i Moss. U radu su izložene i smernice za podešavanje vizuelnog prikaza, kako bi se što više olakšao proces identifikacije potencijalnih plagijata.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци