PRIMENA VIRTUELIZACIJE U CILJU INTEGRACIJE RELACIONIH I NOSQL BAZA PODATAKA, NA PRIMERU ORACLE-A

  • Srđa Bjeladinović Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Zoran Marjanović Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: NoSQL baze podataka, integracija, virtuelizacija, performanse

Сажетак

Pojava NoSQL baza podataka otvorila je pitanje njihove koegzistencije sa relacionim sistemima za upravljanje bazom podataka. Nakon početnih nesuglasica oko tumačenja nove paradigme, postalo je evidentno da će u narednom periodu ova dva pristupa u projektovanju struktura baza podataka paralelno postojati. Pitanja koje se u poslednjih nekoliko godina aktuelizovalo je da li je moguće napraviti mehanizam njihove integracije, pri čemu bi svako rešenje zadržalo svoje specifičnosti. Različiti pristupi su primenjivani u pokušaju davanja odgovora. Jedan od njih je i uvođenje sloja virtuelizacije. Ovaj pristup preuzet je iz referentnih radova (testirano na MySql i MongoDB), a u ovom radu je analizirana mogućnost proširenja skupa različitih baza nad kojima je moguće integrisati rešenje, konkretno sa Oracle-om. Pored testiranja mogućnosti integracije izvršeno je testiranje i analiza uticaja primene sloja virtuelizacije na performanse spomenutog sistema.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци