INDIKATORI PERFORMANSI INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U OBRAZOVANJU

  • Barbara Simeunović Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka
  • Milić Radović Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka
  • Dragoslav Slović Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka
  • Nataša Petrović Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: indikatori performansi, informacione i komunikacione tehnologije (iKT), obrazovanje

Сажетак

informacione i komunikacione tehnologije (iKT) postale su značajni deo obrazovanja, posebno visokoškolskog. Obrazovne institucije širom sveta ulažu napore radi obezbeđivanja visokokvalitetnog obrazovanja koje je atraktivno, inovativno i društveno korisno, a koje podrazumeva i upotrebu digitalnih alata. zato menadžment obrazovnih institucija stimuliše s jedne strane svoje nastavno osoblje da nastavi rad na poboljšanju upotrebe iKT-a u svojim predavanjima, a s druge strane motiviše učenike i studente da ih takođe koriste u procesu učenja i savladavanja nastavnog gradiva. No, i pored pažnje koja se poklanja upotrebi iKT-a u obrazovanju, ne postoji dovoljno istraživanja koja se bave efektivnošću i efikasnošću iKT-a. Ovo su razlozi zašto se autori u radu bave mogućim načinima evaluacije iKT-a u obrazovanju korišćenjem indikatora performansi.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци