PRETRAŽIVANJE PATENTNIH INFORMACIJA KORIŠĆENJEM RELEVANTNIH BAZA

  • Biljana Stošić Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
  • Dragan Vasiljević Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije
  • Radul Milutinović Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Кључне речи: Patentne baze, pretraživanje, patenti, inovacije

Сажетак

Značaj pretraživanja i pristupa patentnim informacijama za menadžment inovacija i inovacionih projekata odnosi se, pre svega, na zaštitnu i informativnu ulogu patentnog sistema. Patentni sistem predstavlja izvor konkurentske prednosti na osnovu ekskluzivnosti koja se patentom stiče. Patentne informacije omogućavaju vrednovanje i procenu inovativnih rešenja nastalih van preduzeća, kako za potrebe transfera, tako i zajedničkih ulaganja i spajanja i akvizicija. Pored toga patentne informacije predstavljaju dragocen izvor tehničkih informacija koje se mogu koristiti kao izvor ideja posebno u projektima visokotehnoloških inovacija. Dakle, patentne informacije imaju strateški značaj za menadžment inovacija te je neophodno vršiti njihovo pretraživanje i analizu i integrisati menadžment patentnih informacija u postojeću organizaciju. Postupak pretraživanja prikazan je na primeru odabranog patenta u okviru jedne od poznatih baza patentnih dokumenata – Espacenet, koja omogućava slobodan pristup velikoj količini informacija o patentima na globalnom nivou.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци