TEHNIKE ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ANDROID FRAGMENTACIJE

  • Nikola Obradović Elektrotehnički fakultet Banjaluka
  • Zoran Đurić Elektrotehnički fakultet Banjaluka
Кључне речи: mobilni uređaji, Android, fragmentacija

Сажетак

U ovom radu analiziran je razvoj Android aplikacija, kao i svi dominantni vidovi fragmentacije koji se pojavljuju prilikom njihovog razvoja. U radu je dat uopšten pogled na problematiku fragmentacije te osnovna definicija i podjele fragmentacije, analiza tipova fragmentacije Android platforme, te tehnika za rješavanje problema. Opisani su tipovi fragmentacije koji su najizraženiji, fragmentacija operativnog sistema i fragmentacija hardvera, te su analizirani osnovni mehanizmi defragmentacije. Na kraju predstavljen je i analizator koji praktično demonstrira da li su opisane tehnike primjenjene u nekim od najpoznatijih Android aplikacija otvorenog koda te je, na osnovu raspoloživih podataka, izvršena statistička analiza aplikacija koja prikazuje procentualni gubitak tržišta zbog problema fragmentacije.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци