PRIMENA CONFLUENCE ALATA ZA UPRAVLJANJE ZNANJEM U PROCESU MODELOVANJA PROIZVODA U OSIGURANJU

  • Lazar Deretić MSG global solutions South East Europe
  • Ana Pajić Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
  • Ognjen Pantelić Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: Confluence alat, osiguranje, sistemi za upravljanje znanjem, modelovanje proizvoda

Сажетак

Savremeno poslovno okruženje nameće visoka očekivanja od svih učesnika, na šta značajno utiče način, sposobnost i kvalitet obrade informacija. Jedan od uticajnijih faktora uspeha kompanije na dugi rok je upravo način na koji pristupa čuvanju, distribuciji i upravljanju znanjem. Struktuiranjem različitih oblika eksplicitnog i implicitnog znanja može se ostvariti kompetitivna prednost i mogu se prevazići problemi koji se javljaju usled loše komunikacije i neplaniranih odlazaka zaposlenih. za efikasno upravljanje znanjem je potrebno koristiti softversko rešenje, koje treba adekvatno prilagoditi kompaniji, njenoj kulturi, procesima, zaposlenima i drugim specifičnostima. Confluence alat je jedno od mogućih rešenja koja se mogu koristiti u tu svrhu, ali njegovo korišćenje treba pažljivo dizajnirati na način koji će olakšati korisnicima snalaženje i razumevanje rešenja. U ovom radu prikazan je predlog organizacije prostora i sadržaja u okviru Confluence alata za potrebe tima koji se bavi modelovanjem proizvoda u kompaniji Futura osiguranje i istaknute su potencijalne koristi njegove primene.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци