OPŠTI ASPEKTI KVANTNE KRIPTOGRAFIJE

  • Petar Čisar Kriminalističko-policijska akademija, Zemun
Кључне речи: kvantna kriptografija, kvantna distribucija ključa, fotoni, kriptografski protokoli

Сажетак

Kvantna kriptografija je relativno novija oblast računarske sigurnosti koja se bavi obezbeđenjem sigurne komunikacije između pošiljaoca i primaoca informacije, koristeći kvantno-mehanički pristup. Ona predstavlja vid prevazilaženja metoda klasične kriptografije: asimetričnih i simetričnih algoritama, koji se koriste već više desetina godina. Podrazumeva uspostavljanje kvantnog kanala između učesnika, u kome se za prenos informacija koriste fotoni. Bazu kvantne kriptografije čine odgovarajući protokoli, koji definišu algoritam i način razmene i tumačenja informacija. Ovaj vid sigurnosnih mehanizama ima svoje nesumnjive teoretske prednosti, ali ima i čitav niz problema u vezi sa praktičnom realizacijom. Rad predstavlja pregled opštih kvantnih principa i njihovih karakteristika na kojima počiva ova forma kriptografije i u kome se ukazuje na trenutne prednosti i nedostatke kvantne distribucije sigurnosnog ključa.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци