NEANDERTHAL: CLOJURE BIBLIOTEKA ZA BRZE OPERACIJE LINEARNE ALGEBRE

  • Dragan Đurić Fakultet organizacionih nauka
Кључне речи: biblioteke za numeričku linearnu algebru, BLAS, Clojure, JNI

Сажетак

Neanderthal je softverska biblioteka koja integriše brze platformski zavisne biblioteke za linearnu algebru sa Java platformom, namenjena korišćenju u Clojure programskom jeziku. Postojeće čiste Java biblioteke su spore i imaju proizvoljan apstraktni programski interfejs (API), dok biblioteke koje pozivaju platformski zavisne biblioteke imaju nepotrebne gubitke u komunikaciji, i takođe imaju proizvoljan API. Neanderthal ove probleme rešava tako što API modelira po uzoru na BLAS standard dok gubitke u komunikaciji minimizira kroz JNI-bazirani sloj za povezivanje pisan ručno u C programskom jeziku. Rezultujuća biblioteka ima jednostavniji API koji se slaže sa postojećom literaturom, dok je brzina dva i više puta veća u odnosu na postojeća najbrža rešenja.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Секција
Чланци